Ökad kundnöjdhet, ökad processefterlevnad och minskade kostnader med 65 MSEK/år

Indigo IPEX konsulter har sedan 1999 varit involverade i uppdrag inom järnväg och infrasturktur. Fokus på dessa uppdrag har bland annat varit förbättringsarbete avseende:

 

 • Ökad punktlighet 

 • Förbättrad kundservice

 • Ökad trafiksäkerhet

 • Kostnadsbesparingar

 • Ökad processefterlevnad 

 

 

För att läsa mer om hur vi arbetat inom järnvägssektorn och vilka reslutat som uppnåtts läs våra case nedan:

CASE

 

UTBILDADE EGNA FÖRÄNDRINGS-COACHER OCH SÄKRADE STÄNDIG FÖRBÄTTRING

 

 

 

 

 LÖSNINGEN HAR

GETT OSS TRANSPARENS, TYDLIGHET OCH  KVALITETSSÄKRING AV PROCESSERNA 

 

Verksamhetsutveckling - Transportföretag

 

Bakgrund & Uppdrag

 

Indigo IPEX metoder har använts för att under drygt 10 år stödja NSB Persontog genom att driva och facilitera förändringsprocesser på olika nivåer. Projekten har omfattat systematiskt förbättring av verksamhetsprocesser och flöden, verksamhetsanalyser,  översyn av organisation/verksamheter/ gränssnitt utifrån effektivitetsperspektiv, strategiutveckling, benchmarking, utveckling av styrkort, kravställning och implementering av IT-stöd, förändringsledning samt utbildningsinsatser

 

Under perioden har ca 10 interna tilretteleggere (processcoacher) utbildats i Indigo IPEX förbättringsmetod

 

Processförbättringsinsatserna har bidragit till NSBs framgångsrika förbättringsarbete som bland annat resulterat i förbättrad kundnöjdhet och effektivitet.

 

 

Indigo IPEX roll de senaste 5 åren har varit att stödja verksamheten, beslutsfattare och komplettera interna processcoacher under speciellt tvärfunktionella komplexa och utmanande projekt, ex:

 

 • Kundservice vid driftsavvikelser med syfte att förbättra kundtillfredsställelse 

 • Trafikinformation med syfte att tydliggöra och förbättra informationen till kunder och medarbetare

 • Implementering av nyinköpta tåg set med syfte att effektivisera införandet av nyinköpta tåg set

 • Processen för planerade spåravbrott med syfte att skapa bättre framförhållning samt spårbarhet

 • Processen för utbildning av lokförare, konduktörer och instruktörer i syfte att förenkla och effektivisera 

 • Uppföljningssystem för beställare och utförare av utbildning med syfte att skapa ett SLA

 

 

 

I samband med att interna tilretteleggere utbildades genomfördes följande projekt

 

 • Köra tåg processen

 • Planprocessen

 • Material försörjning processen

 

 

 

Resultat (från tre av ovan nämnda projekt)

 

Processen för planerade spåravbrott:

Årlig besparing på 65 MNOK. Projektet har resulterat i bättre framförhållning så att åtgärder och bussbeställningar kan genomföras i tid. Den har lett till 100% processefterlevnad och 100% spårbarhet på samtliga avvikelser.  

 

Lösningen har implementerats i BariumLive som är ett körbart ledningssystem för processer.  

 

 

Processen för utbildning av lokförare, konduktörer och instruktörer:

Ny process säkerställer enhetlig planering och koordinering, effektiv resursanvändning inom planering, bruk av instruktörer samt genomförande med lägre elevkostnader. Bättre kvalitet på utbildning genom användning av simulatorer och e-learning. Delar av processen gjordes även körbar i BariumLive.

 

 

Uppföljnings-system för beställare och utförare av utbildning

Resultatet är tydliga gränssnitt mellan inblandade aktörer så som Kompetanse Senter, Resultatenheter och Driftoperativt Senter. Ett styrkort för Kompetanse Senter som stödjer uppföljning av utbildningsinsatser utifrån driftens perspektiv avseende kundservice, kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet. Projektet har även genom benchmarking erhållit jämförelser mot andra transportföretag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
”Indigo IPEX har gett oss verktyg att jobba vidare på egen hand med ständig förbättring"

Kjell Ivarsson,

Verksamhetschef Akutcentrum
Helsingborgs lasarett 

“Indigo IPEX står för kunnande och engagemang.”

Peter Myrgård

Utvecklingschef, Stångåstaden

“Indigo IPEX arbetssätt lade grunden för att vi lyckades.”

Sonja Henriksson

Projektledare Vattenfall

Vi är mycket tillfreds med lösningen. Den har gett NSB transparens och tydlighet, processefterlevnad och kvalitetssäkring av processerna.”                                                                                                                                                             Terje Løvdok
                                                            
Chef DROPS, NSB
NÅGRA ORD FRÅN VÅRA KUNDER

@2015 by Indigo IPEX

 • Wix Facebook page
 • LinkedIn App Icon

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

info(at)indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10