Vi skapar resultatförbättringar genom strategisk fokusering, visualisering och delaktighet.

Utgångspunkten för oss när vi utvecklar metodik och väljer engagemang är följande formel:

 

Realiserad förbättring= Optimal lösning x Engagemang

 

Ofta skapar chefer intressanta lösningar, men har svårt/brist på tid att skapa engagemang kring dem. Därför har vi i vår konsultroll valt att hjälpa kunder att skapa både kvalitet och engagemang för de lösningar som skall implementeras.

 

Vårt förhållningssätt som konsulter bygger på två saker:

  • Att vi som konsulter bibehåller fokus och säkerställer internt ägande.

  • Att verksamhetsutvecklingen hanterar kultur och strukturfrågor parallellt.

 

Konceptet heter ”Kultur och Struktur” och bygger på att hårda och mjuka värden utvecklas mot visionen i en integrerad process.

 

Strategi & Styrmodell

 

 

Utbildningar & kurser

 

 

Utvecklings-projekt

 

 

Ständig förbättring

 

 

REALISERAD FÖRBÄTTRING = OPTIMAL LÖSNING 

X

ENGAGEMANG

NÅGRA ORD FRÅN VÅRA KUNDER
“Indigo IPEX står för kunnande och engagemang.”


Peter Myrgård

Utvecklingschef, Stångåstaden

”Indigo IPEX har gett oss verktyg att jobba vidare på egen hand med ständig förbättring"

Kjell Ivarsson

Verksamhetschef Akutcentrum
Helsingborgs lasarett 

“Vi är mycket tillfreds med lösningen. Den har gett NSB transparens och tydlighet, processefterlevnad och kvalitetssäkring av processerna.”                            

Terje Løvdok

Driftchef NSB Trafikk, NSB

“Indigo IPEX arbetssätt lade grunden för att vi lyckades.”

Sonja Henriksson

Projektledare, Vattenfall

@2015 by Indigo IPEX

  • Wix Facebook page
  • LinkedIn App Icon

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

info(at)indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10