Follow Us

Vilka är din verksamhets viktigaste och mest kritiska processer? I vilket skick är de? Stöttar de verksamhetens strategiska ambitioner? Är processerna spårbara, efterlevs de? Skapar de värde, eller kräver de exempelvis mycket onödig administration? ...

May 26, 2016

Vi på Indigo IPEX är övertygade om BariumLive både som verktyg för att digitalisera arbetsprocesser och som verktyg för att skapa processefterlevnad och ständig förbättring. 

 

Hör vad våra kunder och andra besökare på Barium BusinessLive har att berätta!

 

 

 

Blev du...

Please reload

  • Facebook App Icon
Please reload

Senaste inlägg
Search By Tags
Utvalda inlägg