Organisationsdesign

 

Organisationsdesign syftar till att skapa förutsättningar att ständigt förbättra såväl yttre som inre effektivitet. Hög yttre effektivitet innebär god förmåga att utveckla attraktiva erbjudanden som skapar efterfrågan. Hög inre effektivitet innebär god förmåga att leverera dessa erbjudanden på ett effektivt sätt.

 

Vi genomför organisationsdesign på följande sätt:

 

  • Tydliggör strategin.

  • Beskriv och analysera verksamhetens ÄR-läge med hjälp av ett s.k. relationsschema.

  • Beskriv och analysera kärnprocessernas ÄR-läge.

  • Utveckla BÖR-processer och KPI er som möter krav på yttre och inre effektivitet.

  • Utveckla funktionell organisationskarta och tvärfunktionella forum för koordinering/förbättring.

  • Utveckla uppgifter och ansvar för varje funktion/forum.

  • Utveckla uppgifter och ansvar för varje roll/befattning.

  • Skapa ett medarbetarsystem som främjar optimal prestation och utveckling.

  • Etablera ledningsprocesser.

 

 

 

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

info(at)indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10