OM OSS

 

Våra samarbetspartners - Förstärkt erbjudande 

Indigo IPEX samarbetar inom olika områden med ett antal samarbetspartners i syfte att förstärka vårt kunderbjudande. 

2c8-logo.png
1487143280507.jpg

RED MATTERS

 
Sweco & Indigo IPEX
 

Sweco och Indigo IPEX samarbetar med BariumLive mot kunder inom framförallt energibranschen. Genom att kombinera verksamhetskunskap, effektiva förbättringsmetoder samt system för processefterlevnad erbjuds kunder bättre lösningar som implementeras och efterlevs med engagemang. 

 

 

 

Kontaktperson: Sonja Henriksson

M: +46 70328 82 12

E-post: sonja.henriksson@sweco.se

Expertkunskap - Infrastruktur 

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Våra ingenjörer, arkitekter och miljöexperter samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

 

I Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, IT för samhällsutveckling och industri.

 

Läs mer här

 

 
Skräddarsydda processapplikationer

Barium erbjuder verktyg och tjänster inom Business Process Management (BPM) i syfte att skapa hållbara processlösningar. Målgruppen är företag och organisationer som vill automatisera och kvalitetssäkra sina affärsprocesser, och samtidigt hålla dem uppdaterade. 

 

Läs mer här

 

Barium Live & Indigo IPEX
Under de senaste årens samarbete mellan Indigo IPEX och Barium har respektive organisations erfarenheter och styrkor lett till att ett kraftfullt koncept för att analysera, designa och implementera komplexa processer utvecklats.

 

Med Barium som verktyg bygger vi skräddarsydda applikationer som digitaliserar våra kunders verksamhetskritiska affärsprocesser.

 

 

 

 

Kontaktperson: Per-Ansders Gustavsson

M: +46 70631 27 46

E-post: per.anders.gustavsson@bariumlive.se

 
Unik & Indigo IPEX
 

Indigo IPEX förstärker och kompletterar Uniks erjudande med avseende ledarskap, grupputveckling och verskamhetsutveckling. Unik förstärker Indigo IPEX erbjudande med rekrytering och karriarutveckling.

 

 

 

Kontaktperson: Susanne Appelkvist

M: +46

E-post:susanne.appelkvist@unikresurs.se

Rekryterings-och utvecklings-
partner i med- och motgång

Rekryterings- & utvecklingspartner med öga för
detaljer och stort engagemang!

 

Uniks kunder kan sitt jobb. Men livet som verksamhetsledare kräver ofta att du är tusenkonstnär. Kontroll över ekonomi, marknad, organisation och ledarskap är bara några av de uppgifter du förväntas klara. Lägg därtill arbetet med att i rekrytering & urval hitta rätt framtida medarbetare. UNIK står redo att stötta och avlasta kunder för ökad kvalitet och effektivitet i kundens egen verksamhet. Uniks hjälp får kundernas kunskaper att blomstra där de gör störst nytta och genom oss kan de bäst lämpade till varje uppdrag hitta sin nästa utmaning.

 

Läs mer här

 

 
Ledarskapsutveckling

Utvecklingen av organisationer, grupper och ledare är utveckling av människor. Den utvecklingen pågår ständigt och ibland är den intensivare än annars. Många kan vittna om betydelsen av extern hjälp i perioder av förändring och utveckling. Några exempel på inriktningar som Ledarskapsbolagets insatser kan ha:

 • Ledningsgruppsutveckling 

 • Team/arbetslagsutveckling

 • Individuell lösningsfokuserad coaching 

 • UGL-utbildningar

 

Läs mer här

Ledarskapsbolaget & Indigo IPEX
 

Ledarskapsbolaget förstärker och kompletterar Indigo IPEX erbjudande sedan många år avseende företagskulturella utmaningar samt genomförandet av ledarutvecklingsprogram.

 

 

 

 

Kontaktperson: Susan Swahn

M: + 46 709-307051

E-post: susann@ledarskapsbolagetiblekinge.se

 
Addima & Indigo IPEX
 

Addima och Indigo IPEX samarbetar framförallt inom inköp & telecom. Genom att kombinera verksamhetskunskap, effektiva förbättringsmetoder samt system för processefterlevnad erbjuds kunder bättre lösningar som implementeras och efterlevs med engagemang. 

 

 

 

Kontaktperson: Magnus Öberg

M: +46  70 656 18 35

E-post: magnus.oberg@addima.se

Ledningssystem & Telecom

 

Addima är en konsultbyrå med hemmabas i Stockholm.Addima står för - Add Insights Movement & Achievements, vilket är synonymt med vad de erbjuder.

 

Addimas vision är att ge de i särklass bästa konsulttjänsterna inom strategiskt utvalda kompetensområden, geografier och kundsegment.

 

Företagets kompetensområden ligger inom:

 • Värdekedjor

 • Inköp och 3e parts produkter

 • Projekt- och program

 • Verksamhetsutveckling

 

Läs mer här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red Matters - Ledarskap, innovation och företagskultur
Red Matters utgör en väv av enkla, vardagsnära metoder riktade till såväl organisations-, team- som individnivå och som vilar på en systemsik grund. Gemensamma redskap och procedurer är en förutsättning för en stark kultur. 

RM utgår från organisationens och chefens tre styrdomäner: blå struktur, röd kultur och grön förnyelse.  
Red Matters bidrar till
 • att skapa broar av tillit mellan människor
 • långsiktigt klokt beslutsfattande
 • att tillvarata den kollektiva intelligensen
 • att kunna navigera i komplexitet och osäkerhet
genom att 
träna ledare samtidigt som nya arbetsformer implementeras där människa och verksamhet växer sida vid sida i vardagen.
Läs mer här
RedMatters & Indigo IPEX

Red Matters förstärker och kompletterar Indigo IPEX erbjudande sedan många år avseende företagskulturella utmaningar samt i genomförandet av komplexa utvecklingsprogram.

 

Indigo IPEX har konsulter som genomgått RM3s process-ledarprogram samt utildat sig i RedMatters tre styrdomäner och metoder. 

 

 

 

Kontaktperson: Liv Cardell

M: +46 3 374 47 77

E-post: liv.cardell@cardellconsulting.se

 
1487143280507.jpg
FÖR ATT LYCKAS MED AFFÄRER MÅSTE MAN LYCKAS MED MÄNNISKOR. MED RED MATTERS PROGRAM I PROCESSLEDNING HAR DU CHANS ATT BLI EN MÄSTARE PÅ ATT LYFTA, SAMLA OCH RIKTA MÄNNISKORS KRAFT MOT FRAMTIDEN.
(Mer om programmet för RM3s processledning här)
 
Usify & Indigo IPEX
 

Usify förstärker och kompletterar Indigo IPEX erbjudande avseende tjänstedesign. 

 

Bjarte Bugge

M: +46 70 214 75 40 

E-post: bjarte.bugge@usify.se

Tjänster inom användarcentrerad design

Usify erbjuder tjänser och kompetenser inom:

 • Tjänsteutveckling

 • Digital design

 • Utbildningar

 

Läs mer här

 

 

 
Affärsutveckling

Cents affärsidé är att vara en helhetsleverantör av tjänster som främjar företagsutvecklingen hos våra kunder. Söker du stöd i din strävan att driva och utveckla ditt företag är du välkommen att kontakta oss! Cent utför och levererar konsulttjänster inom affärsstöd,affärsutveckling och företagsförmedling.

 

Läs mer här

 

 

 

 

 

 

CENT & Indigo IPEX
 

Cent och Indigo IPEX samarbetar framförallt inom fastighet och sjukvård. Genom att kombinera verksamhetskunskap, effektiva förbättringsmetoder samt system för processefterlevnad erbjuds kunder bättre lösningar som implementeras och efterlevs med engagemang. 

 

Peter Myrgard 

M: +46 70 214 48 34 

E-post: peter.myrgard@cent.se

 
BTH & Indigo IPEX
 

Indigo IPEX samarbetar i ett forskningsprojekt med Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Syftet är att utveckla beslutsstöd inom Hälso- och Sjukvård genom användning av stora datamängder, ”Big data”. Indigo IPEX bidrag till detta är att skapa rätt förutsättningar för kreativitet, datainsamling och tester genom att ge forskningsprojektet tillgång till verkliga förändringsprojekt. I gengäld får förändringsprojektet tillgång till spets- och forskningskompetens från BTH och möjligheten att skapa beslutsstöd.

 

Marie Persson

M: + 46 734 22 36 83

E-post: marie.persson@bth.se

Samordnat forsknings- och förbättringsarbete

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. 

Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och "in real life", det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle.

 

Läs mer här 

 

 

 

 

 

2c8-logo.png
2c8 ett enkelt verktyg för att visualisera processer och ledningssystem

2c8 Modeling Tool är ett ypperligt verktyg för att kartlägga sin verksamhet och för att t ex.uppfylla Socialstyrelsens krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 eller kvalitetsstandarden ISO 9001.

Modeller skapade med 2c8 Modeling Tool publiceras till webben och medarbetare kan med enkelhet se sina arbetsuppgifter i ledningssystemet där information finns lättillgängligt om hur arbetet ska genomföras och om det finns datasystem eller andra verktyg som stöd.

 

Läs mer här

2conciliate & Indigo IPEX
 

Vi kom första gången i kontakt med 2conciliate och verktyget 2c8 under ett uppdrag hos ett allmännyttigt bostadsbolag i Stockholm. Våra konsulter hade anlitats i syfte att utveckla gemensamma arbetssätt och ständiga förbättringar samt genom utveckling av ett ledningssystem initiera och utveckla processbaserat förbättringsarbete.   Själva ledningssystemet utvecklades i  2c8 och drivs nu självständigt vidare av vår kunds interna resurser.

 

Tobias Nyberg 

M: +46 (0) 7039092094 

E-post: tobias@2c8.com 

@2015 by Indigo IPEX

 • Wix Facebook page
 • LinkedIn App Icon

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

info(at)indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10