Blue Ocean Strategy

Blue Ocean Strategy, som bygger på 15 års forskning och studier av över 150 företag, har blivit en internationell bestseller som ges ut i 25 länder. Den utmanar företag att bryta sig ut ur den mördande konkurrensen, den röda oceanen, genom att skapa ett eget marknadsutrymme, en blå ocean, där konkurrensen är irrelevant. (Läs mer under detaljer)

 • Details

  Blue Ocean Strategy, som bygger på 15 års forskning och studier av över 150 företag, har blivit en internationell bestseller som ges ut i 25 länder. Den utmanar företag att bryta sig ut ur den mördande konkurrensen, den röda oceanen, genom att skapa ett eget marknadsutrymme, en blå ocean, där konkurrensen är irrelevant.

  I de röda oceanerna är branschgränserna definierade och accepterade och spelets konkurrensregler är kända. Här försöker företagen vara bättre än sina rivaler för att ta en större del av marknadens efterfrågan. När marknaden får allt fler aktörer blir möjligheterna till vinster och tillväxt begränsade. En obarmhärtig konkurrens färgar den röda oceanen blodröd.

  En blå ocean däremot är en outnyttjad marknad där man skapar en ny efterfrågan och möjligheter till en mycket lönsam tillväxt. Vissa blåa oceaner har byggts upp utanför de existerande branschgränserna men de flesta har omskapa ts från röda oceaner genom att branschgränserna utökats. I de blåa oceanerna har konkurrens ingen betydelse därför att spelets regler ännu inte är fastlagda.

  Den här boken visar strategier och metoder för att h itta dessa blå oceaner. Den visar hur man kartlägger och tittar bakom den nuvarande affärsverksamheten, på vad som egentligen skapar nya kundvärden, inte bara på hur man ökar kundvärdet. Boken lär ut metoderna bl a genom konkreta och internationella exempel. Här finns analysverkt yg som visar hur företag systematiskt kan agera för att skapa egna blå oceaner.

@2015 by Indigo IPEX

 • Wix Facebook page
 • LinkedIn App Icon

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

info(at)indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10