CASE

 

Processorientering och utbildning av interna förändringscoacher

Ökad lönsamhet - Fastighetsbolag

Idag är verksamheten ett av Sveriges mest kundfokuserade och lönsamma kommunala bolag. En pionjär vad gäller processorienterat arbetssätt inom kommunala verksamheter där man också skapat en kultur för ständig förbättring som invloverar samtliga anställda.

 

Please reload

Minskade köer och kortare vistelsetider och ökad patientsäkerhet - Sjukhus

Förbättrad akutprocess - Sjukhus

Tydligare ledarskap och medarbetarskap. Tydligt och effektivt arbetssätt. Kvalitetsvinster. Minskade köer och kortare vistelsetider, färre avbrott, takttider, ökad patientsäkerhet, ekonomiska effekter och mer därtill!

 

 

Please reload

Ökad kundnöjdhet, ökad processefterlevnad och minskade kostnader med 65 MSEK/år

Förbättrade processer - Järnväg

Årlig besparing på 65 MNOK. Projektet har resulterat i bättre framförhållning så att åtgärder och bussbeställningar kan genomföras i tid. Den har lett till 100% processefterlevnad och 100% spårbarhet på samtliga avvikelser.  

 

Lösningen har implementerats i BariumLive som är ett körbart ledningssystem för processer. 

Please reload

NÅGRA ORD FRÅN VÅRA KUNDER
“Indigo IPEX står för kunnande och engagemang.”


Peter Myrgård

Utvecklingschef, Stångåstaden

”Indigo IPEX har gett oss verktyg att jobba vidare på egen hand med ständig förbättring"

Kjell Ivarsson

Verksamhetschef Akutcentrum
Helsingborgs lasarett 

“Indigo IPEX arbetssätt lade grunden för att vi lyckades.”

Sonja Henriksson

Projektledare, Vattenfall

“Vi är mycket tillfreds med lösningen. Den har gett NSB transparens och tydlighet, processefterlevnad och kvalitetssäkring
av processerna.”      
                     

Terje Løvdok

Driftchef, NSB Trafikk

@2015 by Indigo IPEX

  • Wix Facebook page
  • LinkedIn App Icon

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

info(at)indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10