Den nya patientlagen

January 17, 2015

 

En ny patientlag börjar gälla den 1 januari 2015. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

 

Har Din verksamhet rätt förutsättningar för att uppfylla den nya patientlagen?

 

Indigo IPEX genomför under våren kartläggningar inom ett antal landsting i syfte att identifiera kritiska områden där det finns stor potential till förbättring med avseende på kraven som ställs i den nya patientlagen.

 

Vill du veta mer läs här!

Please reload

Featured Posts

BPM och digital transformering

August 29, 2016

1/5
Please reload

Recent Posts

May 26, 2016

Please reload

Archive