VÅRT ERBJUDANDE

 

 

Ständig förbättring

 

Ständig förbättring syftar till att engagera hela organisationen i det dagliga förbättringsarbetet. Vi hjälper våra kunder att etablera och stödja en förbättringsprocess där arbetet med ständiga förbättringar drivs på ett sätt så att affärsplanen realiseras. 

 

Läs om våra produkter inom Ständig förbättring nedan och kontakta gärna våra certifierade coacher för att höra mer!

 
Coaching & Mentorskap

Coaching handlar i grunden om ett sätt att bemöta människor och kommunicera utifrån tillit till människans resurser. För att säkerställa coaching yrkets kvalitet och trovärdighet har International Coach Federation, grundat 1995, tagit fram kriterier och kärnkompetenser som ICF-certifierade coacher måste uppfylla.

 

Den professionella coachen betraktar sin klient som frisk och stabil med inre resurser och kreativitet. Coachens ansvar är att föra processen framåt utifrån klientens förutsättningar och målbilder. Coachen är inte expert på sakfrågans ämne utan på processen, och kan därför coacha inom i princip vad som helst.

 

- Coach och klient utforskar vid ett uppstartsmöte om det finns förutsättningar för ett samarbete. Praktiska detaljer och klientens ansvar att arbeta med hemuppgifter och utmaningar mellan möten klargörs. Det övergripande målet för coachingen diskuteras och dokumenteras, likaså omfattningen av coachingen.

 

Ett möte är 1-1,5 timme och vanligen avtalas 6 möten som genomförs under ett halvår. De kan genomföras som fysiska möten, telefon- eller Skypemöten. Allting skrivs ner i en överenskommelse som undertecknas av båda parter.

 

En mentor är en mer erfaren person som delar med sig av sin yrkes- och livserfarenhet till adepten. Även här upprättas en överenskommelse så det är tydligt vad adepten vill uppnå. Adepten har ansvar för processen.  

 
 
 
 
Förändringsledning

För att förändringar ska realiseras behöver cheferna stöd i att förändra sin roll från top-down till down-top. Chefen och processledaren ”krokar arm” för att leda implementering av nya lösningar. I denna förändrade roll behövs ett coachande förhållningssätt från cheferna, samtidigt som de behöver vara beslutskompetenta och intresserade av de resultat som nya lösningar genererar. Vi arbetar aktivt med detta under projektets gång.

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAN

Lean syftar till att kundanpassa och effektivisera verksamheten i en organisation med minskad ledtid som mål.

Indigo IPEX AB använder konceptet för att stödja den funktionella organisationen i samband med ständig förbättring av verksamheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körbara processapplikationer

Med hjälp av webtjänsten BariumLive levererar vi marknadsledande lösningar inom Business Process Management (BPM).

 

Implementera, dokumentera och dela information med Barium Live!

 

Genom Bariums unika webbtjänst Barium Live kan våra verksamhetsutvecklare rita processkartor direkt i webtjänsten, och därefter med ett klick driftsätta och köra processerna som applikationer i så väl dator som mobiltelefon. När organisationen arbetar i applikationerna kvalitetssäkras hela verksamhetsprocesser, samtidigt som de effektiviserar och automatiserar uppgifter.

 

Sann verksamhetsförbättring blir det i och med möjligheten att enkelt förändra processer och applikationer allt eftersom verkligheten förändras.  Barium Live används av både små och stora organisationer samt inom alla typer av branscher. 

 

 

 

Praktiskt exempel

 

Projektet har resulterat i en årlig besparing på 65 MNOK (75 MSEK), bättre framförhållning så att åtgärder och bussbeställningar kan genomföras i tid.


Genom att automatisera processerna för Planlagt avvik på NSB (Norska motsvarigheten till Svenska SJ) har man fått 100% processefterlevnad och 100% spårbarhet på samtliga avvikelser.

 

            "Vi är mycket tillfreds med lösningen. Den har gett NSB transparens och tydlighet, processefterlevnad och kvalitetssäkring av processerna. Vi har inte längre ont i magen när vi planerar spårbrott – vi vet att följer vi bara våra processer så kommer allt att gå bra.”  
                                                              - Kjetil Bragstad, NSB

 
 
 

@2015 by Indigo IPEX

  • Wix Facebook page
  • LinkedIn App Icon

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

info(at)indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10