Strategiarbete

 

Syftet med det strategiska arbetet är att skapa en enhetlig bild av verksamheten och ett varumärke som ger uppdragsgivaren affärer/framgång långsiktigt.

 

Vi arbetar främst med två visuella strategiska modeller:

  • Blue Ocean Strategy, ett verktyg att visualisera verksamhetens värdeerbjudande så att den yttre effektiviteten maximeras. Detta innebär ett systematiskt sökande efter värdeinnovationer i syfte att skapa s k tillfälliga monopol.

  • Business Model Canvas, ett verktyg som tydliggör verksamhetens affärs/verksamhetsmodell på ett visuellt sätt innehållande de komponenter som framgången skall byggas på, så som värdeerbjudande, kundsegment, distributionskanaler, kundrelationer, intäktsströmmar, kärnprocesser, nyckelresurser, nyckelpartners och kostnadsstruktur.

 

 

 

 

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

info(at)indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10