VÅRT ERBJUDANDE

 

 

Transformering & utvecklingsprojekt

 

Utifrån våra kunders beslutade strategier utvecklar vi en plan för transformering och utveckling. Vi har kunskap och verktyg för att skapa optimala lösningar samt engagemang för dessa. Genom en involverande och väl beprövad arbetsmodell säkerställer vi radikala förbättringar samt skapar förutsättningar för ständiga förbättringar.

 

Vi kan få en organisation att gå från ÄR till BÖR på tre månader.

 

Läs mer om transformation & utvecklingsprojekt nedan och kontakta gärna våra konsulter för att höra mer!

 
Processförbättring

Processförbättring är ett verktyg att öka den inre effektiviteten men även att möta våra kunders strävan att bli mer innovativa och kundfokuserade. Ett bra koncept för processförbättring innebär ett kraftfullt verktyg att realisera förbättring genom att medarbetare metodiskt utvecklar optimala lösningar och skapa engagemang för dessa.

 

Indigo IPEX AB koncept för processutveckling har sitt ursprung i en metod som utvecklades av Alan P. Brache och Geary A. Rummler. Vi har arbetat och utvecklat metoden vidare sedan början på 90-talet.

 

Vi dokumenterar och visualiserar genomlysning, analys och slutprodukt i ett sammanhållet dokument vilket samtliga projektdeltagare får ta del av under projektets gång.   

 

 

Läs gärna mer om hur ett processförbättringsprojekt kan se ut enligt vår arbetsmodell under: Arbetsmodellen Kultur & Struktur.

 

För att öka processefterlevnad använder vi oss av verktyg att utveckla, implementera och styra processarbete hållbart över tiden.  Läs mer om detta under: Ständig förbättring, Körbara processapplikationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjänstedesign

Tjänstedesign är ett verktyg att öka den yttre effektiviteten. Ett bra koncept för tjänstedesign fokuserar på att förstå kundernas behov och att förnya och utveckla det egna företagets erbjudande.

 

Detta sker i tre faser:

  1. Kartläggningsfas för att systematiskt beskriva och analysera verksamhetens aktuella tjänst/er med kundens/brukarens perspektiv.

  2. Kreativ fas för att generera idéer till utvecklad tjänst/er som bättre möter kundens/brukarens behov.

  3. Besluts- och implementeringsfas för att välja inriktning och utveckla tjänst/er


 

 

 

 

 

 

 

 

Benchmarking & events

Benchmarking och events används för att stimulera den kreativa processen under transformering & utvecklingsprojekt. Indigo IPEX AB eventavdelning är specialister på att tillföra ”det lilla extra” som behövs för att skapa ett lärande och innovativt klimat i lednings- och utvecklingsgrupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konflikthantering

Nonviolent Communication, NVC, är en kommunikationsprocess som bidrar till att vi kan kommunicera och lösa konflikter med respekt för allas behov. NVC hjälper oss att praktisera och leva medvetet, närvarande och autentiskt. NVC utvecklades
av den amerikanske psykologen Dr Marshall B. Rosenberg på 1970-talet. Det kallas ibland också för ”Giraffspråket”, där giraffens stora hjärta och långa hals har fått stå symbol för ärlighet, medkänsla och överblick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbetarutveckling

Program för medarbetarutveckling skräddarsys utifrån verksamhetens behov och genomförs i workshops som syftar till att öka engagemanget, viljan att ta ansvar och nå uppsatta mål. En överenskommelse om partnerskap och en gemensam bild hos medarbetare och chefer ger en bättre arbetsmiljö, ökar förmågan till lärande och minskar personalomsättningen. Indigo IPEX AB har stor erfarenhet av att skapa och genomföra sådana program.

 

Medarbetarutveckling sker också genom utvecklingsarbete med processutveckling (kultur och struktur) där kulturförändringen sker parallellt med utvecklingen av arbetsprocesserna. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Exempel på genomförda processförbättringsprojekt

 

Bland våra Casebeskrivningar finns flera exempel på genomförda processförbättringsprojekt, bland annat inom Järnväg, fastighet och sjukvård. 

 

 
 
 
 
 

"Arbetssättet ger möjlighet för all personal att påverka och förbättra för patienterna och därmed förbättra arbetsmiljön. Det är vi som arbetar i verksamheten som ser både fördelar och nackdelar, vad som brister och vad som fungerar."

 

                    - Lena Tinebo,  Processägare, Helsingborgs lasarett

 

@2015 by Indigo IPEX

  • Wix Facebook page
  • LinkedIn App Icon

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

info(at)indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10