VÅRT ERBJUDANDE

 

Utbildningar & kurser

Våra utbildningar och kurser syftar till att stärka våra kunders förmåga att bedriva förändringsarbete. Ofta skräddarsys programmen för att täcka de behov som identifierats i verksamheten. Dels erbjuder vi formella utbildningsprogram (UGL, Klart Ledarskap och Förändringens fyra rum) och dels Indigo IPEX egna utbildningar i förändringsledning.  

 

Läs om våra utbildningar & kurser nedan och kontakta gärna våra certifierade coacher för att höra mer!

 

 

 

NYHET!! Klart Partnerskap.

Klart Partnerskap är ett utvecklingsprogram för medarbetare som bygger på färdigheterna från Klart Ledarskap, en tjänst som länge efterfrågats av flera chefer och organisationer som genomgått Klart Ledarskap. Utvecklingsprogrammet Klart Partnerskap består av åtta moduler, (fyra halvdagar eller åtta 2-timmars pass) och genomförs av chefen för verksamheten (som själv har gått Klart Ledarskap) tillsammans med en licenserad Klart Ledarskap instruktör. 

 

Genom att chefen för verksamheten leder utvecklingsprogrammet får denne möjlighet att bygga partnerskap med sina medarbetare, utveckla sina ledarfärdigheter och befästa verktygen och kunskapen från Klart Ledarskap, samt stärka förmågan att leda sin grupp och samtidigt arbeta med verksamhetsfrågor.

Ledarskapsutvecklingsprogram

I samråd med uppdragsgivaren utvecklas ett Ledarskaps- utvecklingsprogram utifrån de behov som identifierats i verksamheten. Vi använder vår samlade kompetens och erfarenhet för att hitta det bästa programmet. Dels har vi våra utbildningsprogram (UGL, Klart Ledarskap och Förändringens fyra rum) som våra diplomerade coacher erbjuder, och ofta skräddarsys programmen för att täcka behoven som kan finns utanför de formella utbildningarna. 

 
 
 
 
 
Klart ledarskap

Klart Ledarskap® är ett utvecklingsprogram för ledare som strävar efter att uppnå resultat tillsammans med andra. Klart Ledarskap ger organisationen en gemensam värdegrund för att leda utveckling och skapa resultat i partnerskap. Programmet är framtaget av Gervase R. Bushe, kanadensisk professor i ledarskap och organisationsförändring och kom till Sverige 2004.

 

Klart Ledarskap har anpassats till den skandinaviska marknaden av Provins fem AB och får endast genomföras av licensierade instruktörer hos någon partner i nätverket. Indigo IPEX AB ingår i detta nätverk.

 

Utbildningen är upplevelsebaserad och utgångspunkten är deltagarnas egen verklighet och erfarenhet. Teoretiska begrepp och modeller varvas med reflektioner och praktiska övningar där deltagarna i par och grupper tränar på verkliga arbetssituationer. Utbildningen genomförs under 2+2 dagar. Deltagarna kan komma från samma verksamhet eller från spridda verksamheter.

I verksamheter där chefen gått Klart Ledarskap kan Klart Partnerskap genomföras om chefen har en tydlig ”strategisk intention” med partnerskap i sin verksamhet. Detta en process med träningsinslag där chefen omsätter sina Klart Ledarskapsfärdigheter i sin verksamhet tillsammans med sina medarbetare, ledda av licensierad instruktör i Klart Ledarskap. Insatsen genomförs i grupp under 4 halvdagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGL

UGL® (Utveckling av Grupp och Ledare) är en ledarskapsutbildning som vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll. Sedan 1981 har kursen varit en grundkurs för blivande officerare och används sedan flera år även inom näringslivet och offentlig förvaltning.

 

Antalet deltagare är 8-12 och leds av två handledare som har avtal med Försvarshögskolan att leda UGL-kurser. Kursen genomförs under 5 sammanhängande dagar i internatform. Deltagarna ska inte ha någon beroendeställning till varandra i det ordinarie arbetet. ”Upplevelsebaserat lärande” är den utbildningsmetod som används och bygger på Kolbs teorier om lärandet. Gemensamma upplevelser skapas som genererar grupprocesser vilka gemensamt undersöks. Gruppen och individerna lever i sin egen lärandesituation och genom handledning och reflektion skapas nya sätt att tänka och förhålla sig i relation till andra.

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändrings fyra rum - eller Fyrarummaren®

 

Förändringens fyra rum – av många ansedd att vara en av världens i särklass mest praktiskt användbara psykologiska teorier.

 

Den har kapacitet att göra skillnad i alla företag, organisationer och andra sociala system. Förändringens fyra rum® är en teori om förändring, utveckling OCH stabilitet.

 

Den handlar i grunden om evig förnyelse och hur den kan förstås och hanteras – av en enskild individ, av en grupp eller av en hel organisation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interna förbättringsledare

 

Syfte med att utveckla interna förbättringsledare är att:

  • Skapa en långsiktig utvecklingsprocess

  • Ta tillvara investeringen som är gjord i samband med ett utvecklingsprojekt och sprida arbetssättet till resten av verksamheten

  • Skapa en beredskap för att möta nya utmaningar

 

 

Indigo IPEX gör detta genom att:

  • Anpassa/utveckla och införa en systematisk förbättringsprocess som omfattar hela flödet från identifiering av förbättringsmöjligheter, analys och lösning av problem, genomförande av lösning samt underhåll av genomförda förbättringar.

  • Utbilda interna förändringsledare och interna processcoacher att verka inom städning förbättring av utvecklade processer samt under utvecklingsprojekt inom resten av verksamheten

 

 

 

"Mycket bra kocept med korta teoripass följda av tillämpningsövningar. Mycket bra kursledare, som samspelade på ett smidigt sätt. En fantastisk möjlighet att få gå tillsammans med hela enhetschefsgruppen"
                                                     Helsingborgs lasarett

 

 
 

"Här har jag gått i hela mitt liv, varit med om olika saker....och så finns det en modell som förklarar hur allt hänger ihop på 4 timmar".

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Praktiska exempel

 

Bland våra Casebeskrivningar finns flera exempel på utbildning av interna förbättringsledare, bland annat inom Järnväg och sjukvård. 

 

 

"Med Indigo IPEX suveräna metodik har jag tillsammans med vårt interna designteam gjort ett värdefullt, engagerande och glädjefyllt arbete. Både våra medarbetare och ledningen är mycket nöjda och tacksamma!

 

                                       - Intern förbättringsledare, Folktandvården

 

@2015 by Indigo IPEX

  • Wix Facebook page
  • LinkedIn App Icon

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

info(at)indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10