Visionsarbete

 

Utveckling/formulering av visioner görs på olika nivåer, organisation, process och medarbetarnivå. Vi grundlägger arbetet genom att skapa mentala förutsättningar för att tänka framtid. Detta sker genom kunskapsuppbyggnad, inspiration och teamutveckling. Baserat på detta utvecklas idéer till önskade framtida tillstånd som sedan genom en urvals- och förankringsprocess konkretiseras och formas till en vision.

 

Vi anser det är viktigt att visionen dels beskriver ett framtida tillstånd och dels ger vägledning i det dagliga görandet och beslutsfattandet.

 

 

 

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

info(at)indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10