Genom erfarenhet och en väl beprövad förbättringsmetodik som bygger på strategisk fokusering, visualisering och delaktighet - skapar vi verkliga resultat! Genom utbildning och stöd under praktiskt förbättringsarbete ökar vi chefers och medarbetares förmåga att använda sin egen samlade kompetens fullt ut vilket resulterar i verklig förbättring

Please reload

JUST NU

 

Processförbättring
Processförbättring
kultur, struktur
Årlig besparing på
65 MNOK

 

Projektet har resulterat i bättre framförhållning så att åtgärder och bussbeställningar kan genomföras i tid. Den har lett till 100% processefterlevnad och 100% spårbarhet på samtliga avvikelser. Hur kan man uppnå allt detta?  

Läs mer

 

Hur fungerar vår modell i praktiken?

 

Här finns en berättelse om hur arbetsmodellen används i omfattande förbättringsuppdrag inom Hälso- och Sjukvård.  
Läs mer

Kultur & struktur

 

 

Vårt arbetsmodell kallas för ”Kultur och Struktur”.  Våra kunder anser att man uppnått effekter i form av resultat och ökad arbetsglädje med hjälp av detta koncept. Läs mer

VÅRA KUNDER

 

Klart Ledarskap
BPMN, körbara processer
Fyrarummaren
Klart ledarskap!
 

Rusta dig för framtidens krav på ett modernt effektivt ledarskap och öka ditt välmående! Samtidigt. Ledarskapsutbildning, självinsikt och coaching i ett paket.  
Läs mer

Digitalisering av processer

 

Indigo IPEX hjälper Er verksamhet att bli mer digitala! Läs mer om hur en processkarta får liv genom en enkel knapptryckning  
och omvandlas till ett digitalt och levande verksamhetsstöd.   

Läs mer

Fyrarummaren® 
 

Teorin baserar sig på förekomsten av två helt skilda livsförhållningssätt, två sätt att se på och uppfatta sig själv, andra och samhället. Läs mer

SENAST PÅ FACEBOOK 

 

Videotips!

 

Se inspirerande videoklipp som beskriver en del av de verktyg och program vi och våra kunder valt att arbeta med.  

@2015 by Indigo IPEX

  • Wix Facebook page
  • LinkedIn App Icon

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

info(at)indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10